On aika laillistaa kannabis.
Myytit ja faktat

Myytit ja faktat

Väite: Kannabis johtaa kovempien aineiden käyttöön.

MYYTTI. Niin kutsuttua porttiteoriaa ei koskaan ole kyetty todistamaan tieteellisesti. Porttiteorian keksijänä pidetään yhdysvaltalaista virkamiestä Harry J. Anslingeria, jolla oli omia poliittisia intressejä kieltää kannabis. Kun näyttöä kannabiksen haitallisuudesta ei löytynyt riittävästi, keksi Anslinger porttiteorian tukemaan kieltolakipolitiikkaansa.

Porttiteoria perustuu virheelliseen oletukseen addiktion synnystä ja aivojen toiminnasta. Tosiasiassa kannabiksella ei ole mitään sellaisia kemiallisia tai farmakologisia vaikutuksia, jotka ajaisivat käyttämään “vahvempia aineita”. Kannabis vaikuttaa elimistössä täysin erilaisella tavalla kuin muut päihteet.

Porttiteorialle ei myöskään löydy tukea tilastoista. Esimerkiksi THL:n tekemässä kyselytutkimuksessa 23,6% vastaajista ilmoitti vuonna 2018 käyttäneensä joskus elämänsä aikana kannabista. Muiden huumeiden kohdalla lukemat vaihtelivat välillä 0,3-6,7%. Ylivoimaisen suurin osa kannabista kokeilleista ei siis koskaan kokeile muita laittomia päihteitä elämänsä aikana.

Monesti porttiteoriaan vedotaan siinä, että lähes jokainen huumeriippuvainen on aloittanut kannabiksella. Tämä kuitenkin selittyy todennäköisemmin yksinkertaisesti kannabiksen yleisyydellä – se on suomalaisten ylivoimaisesti eniten käyttämä laiton päihde. Korrelaatio ei kuitenkaan ole sama kuin kausaatio, eli näiden asioiden välille ei voida vetää syy-seuraussuhdetta. Huumeriippuvaiset ovat todennäköisesti käyttäneet ennen huumeriippuvuuden syntyä myös esimerkiksi alkoholia, tupakkaa, kahvia ja sokeria. Se ei silti tarkoita, että ne altistaisivat laittomien huumeiden käytölle tai huumeriippuvuudelle.

Ainoa mahdollinen selitys “porttiteorialle” olisikin nimenomaan kieltolaissa. Kun sama myyjä kaupustelee sekä kannabista että muita huumeita, alentaa se kynnystä kokeilla myös korkeamman addiktiopotentiaalin omaavia päihteitä. Tämä antaa vain yhden syyn lisää laillistaa kannabis ja tuoda se sääntelyn piiriin.

Väite: Kannabis aiheuttaa riippuvuutta.

ENIMMÄKSEEN MYYTTI. Kannabiksen ei ole todettu aiheuttavan fysiologista riippuvuutta. Toiminnallinen riippuvuus on kuitenkin mahdollista.

Toiminnallisella riippuvuudella tarkoitetaan sitä, kun ihminen muodostaa tottumuksen jotain jännitystä tai nautintoa aiheuttavaa toimintaa kohtaan. Kannabiksen ohella toiminnallisia riippuvuuksia ovat myös esim. uhkapelit, seksi ja sosiaalinen media. Toiminnallisten riippuvuuksien taustalla on tosiasiassa yleensä muut elämänhallinnan ja tunnesäätelyn haasteet.

Kieltolaki ei estä toiminnallisten riippuvuuksien syntyä, ja saattaa jopa pahentaa niitä. Ilman sääntelyllä yhteiskunnalla on puutteelliset työkalut tavoittaa ongelmakäyttäjiä ja tarjota heille apua.