On aika laillistaa kannabis.
Laillistaminen

Laillistaminen

Laillistaminen tarkoittaa sitä, että kannabista koskevat kiellot poistetaan rikoslaista, ja usein myös sen tuotanto ja myynti otetaan laillisen sääntelyn alaiseksi. Tällöin esimerkiksi yritykset ja maatalousyrittäjät voivat tuottaa kannabista laissa sallittuihin tarkoituksiin, kuten lääkkeeksi ja virkistyskäyttöön. Kannabista voidaan myydä esimerkiksi apteekeissa tai kannabismyymälöissä.

Toisinaan raja dekriminalisaation ja laillistamisen välillä voi olla häilyvä, sillä myös dekriminalisaation alaisuudessa voi toimia kannabiskahviloita ja sosiaaliklubeja. Yksi ero näiden kahden välillä on se, miten laki suhtautuu kannabiksen kaupalliseen, voittoa tavoittelevaan tuotantoon.

Riippuen laillistamismallista voidaan kaupallista tuotantoa varten vaatia lisenssejä ja lupia. Vaatimukset lupien saamiseksi voivat vaihdella ja niistä saatetaan periä lisenssimaksuja. 

Laillistaminen eroaa dekriminalisaatiosta myös siten, että dekriminalisaation alaisuudessa kannabiksen käytöstä ja hallussapidosta voi silti saada edelleen ei-rikosoikeudellisia seuraamuksia, kun taas laillista kannabista kohdellaan kuin mitä tahansa muutakin laillista päihdettä.

Ensimmäinen kannabiksen laillistanut maa maailmassa oli Uruguay, joka laillisti kannabiksen vuonna 2013. Tällä hetkellä Uruguayn lisäksi kannabis on laillista Kanadassa, Georgiassa, Meksikossa, Maltalla, Etelä-Afrikassa ja Thaimaassa. Osa Yhdysvaltojen osavaltioista on myös laillistanut kannabiksen. 

Valtioista kuitenkin vain Kanadassa ja Uruguayssa sekä osassa Yhdysvaltoja on olemassa laillinen tuotanto- ja myyntijärjestelmä. Muissa edellämainituissa maissa kyse on ainoastaan käytön ja omatarvekasvatuksen laillistamisesta.

Laillistaminen saattaa olla ristiriidassa kansainvälisiin sopimuksiin, kuten YK:n huumausaineyleissopimukseen nähden. Maailmalla leviävä kannabiksen laillistamisaalto koettelee näitä sopimuksia ja asettaa paineita niiden uudelleenarvioinnille.