On aika laillistaa kannabis.
Dekriminalisointi

Dekriminalisointi

Dekriminalisoinnilla tarkoitetaan rangaistavuuden poistoa. Se on eri asia kuin laillistaminen. Dekriminalisointi voi koskea pelkkää käyttöä ja hallussapitoa, tai myös kannabiksen omatarvekasvatusta. Dekriminalisointi voi koskea myös muita laittomia päihteitä.

Dekriminalisaatiomalleja on lukuisia erilaisia. Kaikille on kuitenkin yhteistä se, että kannabiksen hallussapidosta ei voi saada rikostuomiota, vankeusrangaistusta tai merkintää rekisteriin. Riippuen mallista voidaan esimerkiksi julkisella paikalla käyttämisestä antaa parkkisakkoon vertautuva rikesakko.

Dekriminalisaatioon voidaan sisällyttää myös kasvattaminen, sosiaaliklubit tai kannabiskahvilatoiminta. Siihen voidaan liittää myös vaatimus päihdehoidon arviointiin.

Mitä sosiaaliklubit ovat?

Sosiaaliklubi-malli on käytössä muun muassa Espanjassa, erityisesti Katalonian alueella. Paikallinen lainsäädäntö lukee kannabiksen käytön ja omatarvekasvatuksen kuuluvaksi kotirauhan ja yksilönvapauden piiriin. Tämä mahdollistaa yksityiset klubit, joiden rekisteröityneet jäsenet voivat keskenään ostaa ja myydä pieniä määriä kannabista.

Mitä kannabiskahvilat ovat?

Kannabiskahvilat ovat tuttuja Alankomaista. Vastoin yleistä käsitystä, ei Alankomaat ole koskaan laillistanut kannabista, vaan kyse on dekriminalisaatiosta yhdistettynä paikalliseen asenneilmapiiriin. Kannabiskahviloiden (Coffee Shops) annetaan toimia, mutta ne joutuvat hankkimaan myymänsä kannabiksen laittomasti.

Mikä on Portugalin malli?

Portugalin malli keskittyy eniten hoitoonohjaukseen. Jokainen laittomien päihteiden käytöstä kiinni jäänyt ohjataan sosiaalilautakunnan puheille selvittämään päihdehoidon tarvetta. Jos henkilö kieltäytyy tästä, voidaan tälle määrätä rikesakko.

Mitä vaihtoehtoisia malleja dekriminalisaatiolle on?

On myös mahdollista, että dekriminalisointiin ei liitetä klubien tai kahviloiden tyylistä sääntelyä, eikä Portugalin mallin mukaista hoitoonohjausjärjestelmää. Tällöin dekriminalisointi tarkoittaa tavallisesti tilannetta, jossa käyttöön ei puututa viranomaistaholta, kunhan se tapahtuu yksityisesti ja häiriötä aiheuttamatta. Se voi myös tarkoittaa ainoastaan sitä, ettei kannabiksen henkilökohtaisesta käytöstä tuomita vankeuteen tai jätetä rikosrekisterimerkintää. Riippuen paikallisista käytännöistä voidaan dekriminalisaation alla edelleen takavarikoida henkilöltä löydetyt huumausaineet.

Mitkä ovat dekriminalisaation hyödyt?

Dekriminalisointi ehkäisee pienistä kannabistuomioista aiheutuvaa syrjäytymistä. Koska kannabiksen käytöstä ei jää rikosrekisterimerkintää, ei työ- tai opiskelupaikan saaminen vaikeudu perusteettomasti. Yhteiskunnan varoja säästyy, kun henkilökohtaisen käytön takia ei tarvitse käynnistää erillistä rikostutkintaa ja mahdollista oikeusprosessia.

Dekriminalisaatio madaltaa hoitoon hakeutumisen kynnystä, kun käyttäjä voi turvallisin mielin hakea apua ilman pelkoa laillisista seurauksista.

Dekriminalisaatio kunnioittaa myös perustuslaillisia oikeuksia henkilökohtaiseen vapauteen ja yksityiselämän suojaan.